Bra lånelöften skapar sparandemöjligheter

Syftet med den nya amorteringskravet var att minska svenskarnas bolåneskulder. Detta kan ses som ett bra initiativ med ett gott syfte. Tyvärr blir utslaget av amorteringskravet att fler riskerar att stängas ute från bostadsmarknaden. Om vi utgår ifrån att en bostadsrätt är den absolut bästa sparandeformen, så missgynnas stora delar av befolkningen.

Nya mätningar visar ett ordentligt prisfall efter att amorteringskravet trädde i kraft i mars. Med färre spekulanter och lägre kvadratmeterpris borde det kanske bli lättare för köparna att hitta billiga klipp, men det är inte helt säkert att det gynnar folk som har mindre pengar. Tvärtom ställer de stora bankerna högre krav, eftersom amorteringen gör att den totala månadsavgiften höjs, och folk väljer därför andra banker med bättre lånelöfte.

Såhär skriver svd.se:

Utbudet i mars har därmed legat hyfsat i linje med nivåerna i fjol. Ändå blev det prisfall, något som Danske Bank noterar som särskilt oroande. Det normala är ju att priser stabiliseras när utbudet sjunker, men sådana tecken lyser med sin frånvaro även i siffrorna från Booli.

Självklart bör de svenska bolånen ses över ordentligt. Samtidigt måste folk ha någonstans att bo. Att köpa en lägenhet är en av de bästa och mest effektiva sparandeformerna vi har idag, men som det ser ut nu gynnas inte de lägre bemedlade. Istället är de som får dessa gynnsamma sparandeformer folk som redan har en ordentlig ekonomi och förmodligen också en riktigt bra pension.

Ett alternativ kunde vara att arbeta fram bättre sparandeformer, så att folk som av olika anledningar har ett liv som kommit emellan inte behöver missgynnas längre fram i livet. För samhällets del skulle det kosta mindre, eftersom vi då inte riskerar en stor grupp fattigpensionärer.