Entreprenörsskap och klammeri med rättvisan

Det är alltid kul att läsa om de som lyckats slå sig igenom som entreprenör som ung. Kanske med en ny inställning till något, en häftig affärsidé eller något banbrytande. Det man måste komma ihåg när man är till att starta sitt eget företag är att inte missa eller slarva med revision och bokföring.

 

Affärsman och -kvinna teckningEn som startade sitt eget företag redan som artonåring kan en läsa om i en artikel i Dagens Industri Weekend. Det var Bella Malekian som började dansa som tvåring och som nu, 27 år gammal, driver Skånes största dansskola och dessutom är världsmästare i salsa. Nu har hon som mål att starta en CSN-berättigad dansutbildning så att man ska kunna satsa på dans även nere i Malmö och inte behöva flytta till Stockholm eller utomlands för att kunna utvecklas i denna konstart och sport.

 

Men har man ett eget företag får man inte glömma att vara noggrann med bokföring och redovisning. Gör en det så är det påföljder att vänta, och det kan bli så illa som fängelse om man slarvat med vissa saker. Vad gäller bokföringsbrott har vi i Sverige ganska hårda regler att följa, vilket ska bidra till att hålla korruptionen nere på en så låg nivå som möjligt.

 

Några som råkat illa ut är bland annat två revisorer som jobbade med Saab Automobile Ab:s redovisning under 2010. Dessa åtalas nu för grovt osant intygande enligt den myndighet som arbetar med just ekonomiska brott – Ekobrottsmyndigheten. Det handlar om att revisorerna ska ha ljugit när de undertecknat revisionsberättelsen och årsredovisningen för företaget 2010. Med tanke också på att Saab är ett sånt stort företag med många anställda samt många som investerat pengar och äger aktier i företaget så är det extra grovt. Det är dessutom ett missbruk av tjänsteställningen enligt chefsåklagaren. Inte ett bra exempel alltså. Mer om detta kan man med fördel ta del av i denna artikel i Svenska Dagbladet. Det är flera inom Saab som har råkat i blåsväder, inte minst flera höjdare i styrelse och ledning som har en del frågetecken med bokföringen att reda ut inför domare.

 

Läs på och anlita en firma som kan det här med redovisning bättre än du

BokföringOm man nyligen har startat sitt företag är det ett gott råd att läsa på och lära sig med om just vad som krävs för att redovisning och bokföring ska gå helt rätt till. Sedan är det ett måste att anlita en revisor när det är så dags för redovisning, årsbokslut och revisionsberättelse. På den aktuella myndigheten Skatteverket finns massor av tips, råd och info vad gäller aktiebolag och bokföring. Där står bland annat följande:

 

  • Ett aktiebolag ska alltid avsluta den löpande bokföringen för räkenskapsåret med en årsredovisning (6 kap. 1 § BFL)
  • Ett aktiebolag kan välja att använda olika normgivning när företaget ska upprätta sin årsredovisning.
  • Vilken normgivning som aktiebolaget kan använda vid upprättandet av årsredovisningen beror på företagets storlek samt om aktiebolaget frivilligt väljer att tillämpa de internationella redovisningsreglerna.

 

Som sagt är det bästa tipset att anlita en konsult som kan göra detta åt en, för att slippa eventuella fel – det är nämligen en hel massa som ska göras och det krävs en universitetsutbildning för att förstå allt på rätt sätt.