Första kända kryptovalutan

Bitcoin är den första kända kryptovalutan. Det är en digital valuta vars betalningssystem inte står under någon som helst tillsyn och kan användas världen över. Bitcoin har genom åren blivit ett populärt tillgångsslag att investera i.

Bitcoin är en kryptovaluta som har fått stor genomslagskraft. Bitcoin är en digital valuta som inte står under tillsyn av någon myndighet överhuvudtaget. Huvudsyftet med bitcoin är att kunna genomföra en direktbetalning utan att en tredje part är inblandad utan avgifter och transfereringstid. Kryptovalutan står helt utanför den traditionella ekonomins inflytande och penningpolitik påverkar inte bitcoin alls. Värdet på bitcoin bestäms av utbud och efterfrågan och är mycket volatilt. Det kan svänga flera procent under en vecka. Bitcoin används förutom som betalningssystem idag också som en investeringsprodukt och liknar mer råvaror än andra typer av valutor. Att investera i bitcoin är hög risk och det är av vikt att vara påläst. Bitcoin förvaras i en digital plånbok även kallas wallet. Varje digital plånbok har en offentlig nyckel och en privat nyckel och dessa tillsammans gör att bitcoin kan skickas obehindrat till vem som helst. Alla transaktioner med blockkedjetekniken kan spåras. För att bitcoin ska fungera krävs det två underliggande mekanismer blockkedjan och mining.

Bitcoin kan köpas på från exempelvis

  • privatpersoner.
  • företag.
  • en bitcoin börs.

Bitcoin som investering

Varför bitcoin blivit en populär investering kan bero på att det inte finns något liknande tillgångsslag. Bitcoin är väldigt volatil och priset svänger snabbt och ibland mycket. Många dras till möjligheten till hög avkastning. En annan aspekt kan vara att investera i bitcoin blir en hedge mot investeringarna som görs på vanliga börsen. Att investera i bitcoin kan göras direkt i valutan. Det finns även produkter som exempelvis certifikat där bitcoin är den underliggande tillgången. När bitcoin är den underliggande tillgången behövs ingen wallet då du aldrig äger bitcoin direkt. Bitcoin stänger aldrig som börsen utan kan handlas dygnet runt. Bitcoin omtalas ibland som det digitala guldet och ur den aspekten en populär tillgång att investera i. Kryptovalutor som bitcoin är relativt nya fenomen och deras framtid är det ganska svårt att sia om.