Investeringssparkonto populärt

För ett par år sedan införde man investeringssparkonton och nu har det börjat sparas för fullt på dessa. Det ökade intresset beror delvis på att det avdragsgilla pensionssparandet avvecklats. ISK är ur skattehänseende överlägset allt annat aktiefondsparande.

4487327-svart-spargris

Antalet personer som börjat spara i så kallade investeringssparkonton har blivit många fler de senaste två månaderna visar siffror som Svd Näringsliv rapporterar. Anledningen till att fler personer börjat spara i dessa konton är de nya reglerna för pensionssparande där det avdragsgilla pensionssparandet avvecklats. ISK är ur skattehänseende klart överlägset det traditionella aktiefondsparandet. Den tidigare populära kapitalförsäkringen har även fått lämna plats åt ISK eftersom ISK är gratis och kapitalförsäkringen ofta är förknippad med en avgift.

Fakta om ISK

Att flytta gammalt sparande till ISK är inte möjligt men nästan allt nysparande sker nu inom ISK. De flesta banker erbjuder sina kunder att spara i ett investeringssparkonto men även andra spartjänster kan erbjuda sparformen. Till exempel är Aktieinvests investeringssparkonto väldigt populärt. Även om ISK ökat som sparform är det relativt få svenskar som vet vad det är för något. Därför ger vi några snabba fakta om sparformen:

  • Har man ISK kan man handla aktier, fonder och de flesta andra värdepapper.
  • Varje år betalar man en avgift baserad på hur mycket man har sparat.
  • Till skillnad från kapitalförsäkringen äger man alla värdepapper direkt när man har ISK. Man får alltså gå på bolagsstämmor om man äger aktier i ett bolag via ISK. Läs mer.
  • Äger man aktier och fonder i ISK behöver man inte betala vinstskatt om man tar ut pengarna från kontot.
  • Man slipper deklarera det man köpt och sålt.

Betalar schablonskatt varje år

I och med att man inte betalar någon vinstskatt när man sparar i ISK, behöver man istället betala en schablonskatt varje år. Kapitalet beskattas varje år, oavsett om man gör vinst eller förlust, skriver DN. En schablonintäkt räknas kontinuerligt ut genom att värdet på kapitalet mäts varje kvartal. Till värdet läggs värdepapper som flyttats in under perioden och insättningar av kontanta medel. En fjärdedel av denna summa multipliceras med statslåneräntan och blir schablonintäkten. Intäkten beskattas med 30 procent.