Mer sparbenägna än tidigare

Det är bra om man har grundläggande ekonomikunskaper, något som behandlats i ett inlägg tidigare. Det verkar som om hushållen och svenskarna nu har blivit mer sparbenägna, kanske har man insett vikten av sparande?

 

ekonomi-pengar-la%cc%8an-skuld-spara-spargrisI Dagens Industri skrivs det om hur svenskar nu visat sig vara mer sparbenägna, enligt Skandias plånboksindex. Detta är lite av ett trendbrott från tidigare lånefesten som präglat landet, och något som oroat ekonomer och i stort sett experter från hela EU. Men nu, troligen efter införandet av amorteringskravet, har det slagit om och svenskarna vill spara som aldrig förr.

Låga räntor, skattesänkningar och högkonjunktur – ett minne blott?

Tidigare har det varit så att låga räntor, skattesänkningar och en ljus konjunktur i landet att gjort så att svenskarnas vilja att spara, eller behov, har minskat och nästan avtagit. Men nu är det alltså förändringens vindar som blåser i landet och allt fler har insett vikten av att faktiskt regelbundet spara. Generellt tycks det vara så att shopping och resor har prioriterats ner under de senaste månaderna, medan allmänt sparande och amortering på lånet har blivit vanligare att använda sina pengar till. Detta får ekonomer att dra slutsatsen att det är just amorteringskravet som ligger bakom den allt högre sparbenägenheten som undersökningarna visar på.

Den ökade sparviljan hänger däremot inte ihop med rädsla för allmänt sämre ekonomiska tider. Svenskarna är fortsatt optimistiska om ekonomin, även om den gått ner något från tidigare toppar – Dagens Industri

Boräntorna tycks inte falla mer och boprisuppgången tycks ha stagnerat, för den här gången. Det för att den samlade kostnaden för boende har gått upp och sannolikt inte kommer att gå ner i första taget. Men trots det är alltså svenskar fortsatt optimistiska kring ekonomin, vi får se om även detta går ner litet under hösten.