Privata skulder, en fara för ekonomin

Efter en lång högkonjunktur verkar vindarna vända och vi står inför en ny ekonomisk bubbla och en stundande lågkonjunktur, i alla fall om vi ska tro ekonomidebattören i Svenska Dagbladet som menar att privata skulder kan vara en god orsak till framtida ekonomiska problem för samhället.

Länge har det talats om att en ny bubbla är på väg men när och om den kommer har det varit väldigt oklart kring. Men nyligen lyfte Anders Palmér, som tidigare varit prognoschef på finansdepartementet och numera är chefsstrateg på Första AP-fonden, sin oro i en debattartikel i Svenska Dagbladet. I texten skriver han bland annat om hur den svenska ekonomin är inne i en skuldobalans vilket han menar kan ligga till grund för betydande framtida problem speciellt som hushållens skulder uppgår till omkring 4 000 miljarder kronor. Så vad är hans lösning? Att delar av denna skuldbörda ska flyttas från privat till offentlig sektor.

Om styrräntan ändras så kommer krisen

Ett konstaterande som Palmér gör i debattartikeln är att om Riksbanken får för sig att höja styrräntan vilket de gör med jämna mellanrum så kommer bankerna följa med och det betyder att utlåningsräntorna som hittills varit låga kommer att höjas. Vad detta kommer innebära på den privata sidan menar han således är en försämring av hushållens ekonomi vilket i sin tur kommer att tvinga fram nedskärningar i den privata konsumtionen. Och vi alla känner säkert till vad som händer då. En minskad konsumtion leder till minskad inkomst för samhället och höjer inflationen på sikt vilket ger en tuff situation att ta sig upp ur. Allt man kan önska är således att Anders Palmér framtidsskådning är felaktig, eller i alla fall överdriven, men det vet vi först när det sker – om det sker – en ändring på den ekonomiska marknaden.