Stora fördelar med rekryteringshjälp till chefspositioner

Jobbar du på ett företag som har en vakans i ledande position? I det läget är det förstås extra viktigt att ni får en person med rätt kompetens. Wes är ett svenskt företag som vet hur en lyckad rekryteringsprocess ser ut.

Om du jobbar för eller leder ett företag som någon gång behövt rekrytera ny personal för ledande positioner så vet du att det kan vara en stor utmaning. Om ni tar hjälp av Wes executive search för rekryteringen kan ni dra nytta av ett företag med tio års erfarenhet i branschen och allt vad det innebär av kontakter och nätverk.

Wes har stor erfarenhet av rekrytering

Med hjälp av Wes kan ni undvika missar och dessutom få fram rätt person för rätt position. Wes kan hjälpa er både med att hitta och rekrytera rätt personer för styrelsen, ledningsgruppen och specifika chefspositioner. Under sin verksamma tid har Wes hjälpt till med att rekrytera fler än 800 personer till chefspositioner i företag över hela Sverige. De är extra stolta över att ha bidragit till att fler än 100 företag fått sin första kvinnliga VD eller styrelseledamot. Mångfald är viktigt för Wes, precis som det bör vara för ditt företag.

Styrelsen har ofta en eftersatt roll i små och medelstora företag

En kategori svenska företag som ofta underskattar betydelsen av en duktig styrelse är små och medelstora företag. Framför allt att ha en styrelse som kan fungera som en motvikt till företagets ledningsgrupp. Det handlar helt enkelt om att ta in kompetens som ser saker som missas av personer som är mer involverade i företagets dagliga arbete. Exakt vilken typ av kompetens som behövs i en styrelse avgörs förstås av situationen i varje enskilt företag, och med hjälp av Wes tar ni fram en profil för vilken typ av egenskaper ni letar efter i er rekrytering. Som tidningen Chef skrev i en artikel som publicerades häromåret handlar lyckad rekrytering bland annat om att vara lyhörd. Det är en tidskrävande process som tar energi från ett företags kärnverksamhet. När ni tar hjälp från Wes kan ni lita på att få en person med rätt kompetens, samtidigt som ni kan fokusera på det företaget håller på med.