Sveriges bomarknad efter nya amorteringskraven

Ett av de allra största och kanske viktigaste köpen i en persons liv är köpet av en bostad. För detta gäller det att ha ett bra lånelöfte och en säker ekonomi för att kunna hantera amorteringskrav och avgifter som följer. Men hur är bostadsmarknaden nu, när de nya amorteringskraven trätt i kraft och fått verka ett tag?

 

Till salu svensk fastI Dagens Industri kan vi läsa om hur allt fler bostadsköpare, potentiella sådana alltså, nekas lån av bankerna. Stockholmsmarknaden är den bostadsmarknad där farttappet märks som allra tydligast i efterdyningarna av just Finansinspektionens amorteringskrav. Det negativa med alltför hårda amorteringskrav är att det stänger ute vissa grupper från att delta i bostadsmarknaden, som unga personer på arbetsmarknaden och nya svenskar.

Bankerna kan inte gå med på en lägre avbetalningstakt om det inte finns särskilda skäl till det. Men det finns ingenting i regelverket som hindrar bankerna från att kräva större amorteringarDagens Nyheter

Svenskar hyser tilltro till sin egen och Sveriges ekonomi

Samtidigt som bomarknaden i huvudstaden tycks ha saktat in, med konsekvenser som vi kanske ännu inte förstått vidden av, så tycks svenskarna fortfarande ha en stark framtidstro och optimism när det kommer till både sin egen och Sveriges ekonomi. Enligt en stor studie som presteras i Svenska Dagbladet rapporteras det att svenskarna fortsätter att öppna plånboken och unna sig både shopping och semester utomlands, gärna på sommaren. Samtidigt är svenskar både kunnigare än många andra länders invånare när det kommer till privatekonomi och generellt sett är vi även väldigt bra på att spara, som gör att man faktiskt får konsumera utan att känna djup ånger eller skam över det.